Bàn ghế trẻ em

 • Kích thước 60 x 60 x 52 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Cái/ mặt bàn lót xốp hơi / nylon quấn kiện/ thùng.
 • Độ tuổi 3+
  • Kích thước 28.5 x 36 x 66 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói 2 cái/ thùng
  • Độ tuổi 4+
   • Kích thước 60 x 60 x 55.3 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/ mặt bàn lót xốp hơi / nylon quấn kiện/ thùng.
   • Độ tuổi 4+
    • Kích thước 25.5 x 25.5 x 26.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/ lót xốp hơi/ nylon quấn kiện/ thùng.
    • Độ tuổi 3+
     • Kích thước 49.5 x 49.5 x 38.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/mặt bàn lót xốp hơi / nylon quấn kiện/ thùng.
     • Độ tuổi 2+
      • Kích thước 28 x 30.5 x 70 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói 2 cái/ thùng
      • Độ tuổi 4+
       • Kích thước 70 x 45 x 52 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/ mặt bàn lót xốp hơi / nylon quấn kiện/ thùng.
       • Độ tuổi 3+
        • Kích thước D26 x 26.8 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Gỗ cao su
         • Kích thước 26 x 34 x 55 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói 2 cái/ thùng
          • Kích thước 27 x 25.2 x 50 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói 4 cái/ thùng
           • Kích thước D 58 x 46.5 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/ mặt bàn lót xốp hơi / nylon quấn kiện/ thùng.
            • Kích thước 31 x 26 x 41.5 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói 4 cái/ thùng