banner

Sản phẩm dự án

 • Kích thước 26 x 8 x 11,5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su & Giấy couche
 • Đóng gói Cái/hộp màu, 24 hộp/thùng
  • Kích thước 29 x 27.5 x 2.5 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su & Giấy couche
  • Đóng gói Cái/ hộp màu, 24 hộp/thùng
   • Kích thước 21.5 x 4 x 17.6 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su và giấy couche
   • Đóng gói Cái/ hộp màu, 24 hộp/thùng
    • Kích thước 23 x 4.2 x 14 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su và MDF
    • Đóng gói Cái/hộp màu, 24 hộp/thùng
     • Kích thước 21.5 x 7 x 19.2 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su & MDF
     • Đóng gói Cái/hộp trắng, 24 hộp/thùng
      • Kích thước 20 x 22 x 7 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su & MDF
      • Đóng gói Cái/hộp trắng, 24 hộp/thùng
       • Kích thước 24 x 16 x 21.4 cm
       • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
       • Đóng gói Bộ/hộp màu, 6 hộp/ thùng
       • Độ tuổi 3+
        • Kích thước 29.5 x 12 x 8.5 cm.
        • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
        • Đóng gói Cái/nhãn, 24 cái/thùng
         • Kích thước D29 x 2 Cm
         • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
         • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
          • Kích thước 21 x 7.5 x 6.3 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Bộ/hộp màu, 24 cái/thùng
          • Độ tuổi 6+
           • Kích thước 9 x 9 x 8.2 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Bộ/hộp màu, 24 cái/thùng
           • Độ tuổi 6+
            • Kích thước 29 x 27 x 4.3 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su & MDF
            • Đóng gói Cái/hộp màu, 12 hộp/thùng
            • Độ tuổi 3+