+ Chương trình khuyến mãi tại Coopmart

Thứ năm, 16/06/2011

Nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn khách hàng thân thiết của Coopmart, Cty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành phối hợp với Coopmart thực hiện chương trình khuyến mãi một số mặt hàng do Đức Thành sản xuất trên hệ thống Coopmart toàn quốc.

Từ 20/06/2011 – 05/07/2011 Gỗ Đức thành có tham gia chương trình khuyến mãi trên Coopmart , giảm giá trong hệ thống siêu thị Coopmart những mặt hàng sau:

- Dắt dao lớn (Mã số: 23391) - (1)
-
Thớt tròn mỏng (Mã số: 07901) - (2)
Hình ảnh các sản phẩm được khuyến mãi:
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="ke_giay" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/san-pham/san-pham-ban-ghe/ke_giay.jpg" width="87" height="73" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="31011K_300_x_300" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/31011K_300_x_300.jpg" width="91" height="91" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="40021K-_ban_de_dt_300_x_300" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/40021K-_ban_de_dt_300_x_300.jpg" width="92" height="92" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img alt="41041KSET_300_x_300" src="http://goducthanh.demo181.trust.vn/images/stories/41041KSET_300_x_300.jpg" width="93" height="93" /></span></span></span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">(4)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(5)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(6)</p>
</td>
<td>
<p align="center">(7)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 

KM01

KM01

 


(1)

(2)


 

 

 

 

 

Quý khách hàng đến đây trong những ngày này sẽ có được giá tốt.


TAG:

Ý kiến bạn đọc